Zero Pistolklubb stengt

På grunn av siste utvikling med Corona-viruset har styret i Zero Pistolklubb besluttet at klubben er stengt til 14. april. Styret vil fortløpende vurdere hvordan situasjonen utvikler seg og komme med nye oppdateringer hvis det blir behov for å stenge i en lengre periode.

Trening på mandager

Fra og med mandag 13. januar starter vi opp med mandags-trening. Åpningstiden mandager vil være 16.00-21.00. På mandagene vil det kun være trening for de med eget våpen/ammunisjon. Det ikke være utlån av våpen, ikke salg av ammo, skivelapper eller strøartikler på mandagene. Brus, og Kvikklunch selges og det blir servert kaffe. Pølser vil fortsatt kun bli tilbudt på tirsdager. Mandags-trening er et prøveprosjekt som vil gå frem til sommeren. Vel møtt!

Oversikt over vinter/vår-aktiviteter på Dønski

18. januarBanefeltstevne. 6 minutters stevne
1. februarRiflestevne. Fin Presisjon og Felt
8. februarBanefeltstevne. 6 minutters stevne
15. februarRiflestevne. Fin Presisjon og Felt
29. februarBanefeltstevne. Feltstevne
14. marsBanefeltstevne. 6 minutters stevne
21. marsRiflestevne. Fin Presisjon og Felt
28. marsBanefeltstevne. Feltstevne
18. aprilBanefeltstevne. Feltstevne

Banefeltstevnene lørdager starter kl. 09.00, siste påmelding er 12.00.
Riflestevnene starter lørdager kl. 10.00, siste påmelding er 12.00.
Det er vanlig trening samtidig som det er riflestevne.

PLAKETTSTEVNER

Regler for å oppnå plakett er noe justert fra neste år. Vi endrer kravet fra «approberte feltstevner» til «approberte stevner». Fra 2020 blir kravet da som følger:
Minst 10 stevner, hvorav minst 5 approberte stevner gir plakett, noe som viser at du er konkurranseskytter.
Enkelte stevner vil IKKE gjelde for plakett – disse blir tydelig merket i aktivitetskalenderen.

Viken idrettskrets blir en realitet fra 01.01.2020

Lørdag 19. oktober 2019 ble det avholdt ekstraordinære ting og konstituerende regionsting for Akershus, Buskerud og Østfold. Alle de tre ekstraordinære kretstingene vedtok å slå seg sammen. Under det konstituerende tinget ble det vedtatt om etablering av Viken idrettskrets og Idrettens studieforbund Viken. Da vil idretten i Viken idrettskrets være samlet fra samme tidspunkt som den nye fylkeskommunen blir en realitet 01.01.2020. Dette sikrer god samhandling med den nye fylkeskommunen.

Her kan du lese mer om sammenslåingen hos NIF.