Sommerferie og sommeråpent

Det er nå ferie i Zero Pistolklubb.

Siden mange har fått lite mulighet til å trene i Korona-perioden har styret i Zero Pistolklubb besluttet som et prøveprosjekt å holde banen på Dønski åpen for treninger på mandager i juli måned. Åpningstiden på mandager i juli er kl 18-21. Merk at hvis du ønsker å trene må du møte opp før kl 20.

 • På disse mandager blir det mulighet for rekrutter å låne våpen og kjøpe ammunisjon.
 • For å begrense smittefare blir det kun mulig å betale med VIPS.
 • Det anbefales også å ta med eget sikkerhetsutstyr som briller og hørselsvern.
 • Tirsdager og lørdager i juli måned er det stengt.
 • Første vanlige trening etter ferien blir lørdag den 1. august.

Vi vil benytte anledningen til å ønske alle medlemmer en fin sommerferie!

Høgåsbanen – datoer

Zero Pistolklubb har fått tildelt følgende datoer for trening på Høgås:

 • 30. mai
 • 13. juni
 • 27. juni
 • 1. august
 • 15. august
 • 29. august
 • 5. september

Foreløpig er det ikke leirdueskyting, utlån av våpen eller salg av ammunisjon og kioskvarer på Høgås inntil det blir endringer i restriksjoner på dette. Men vi fyrer opp grillen.

Oppstart trening for nybegynnere 26. mai

Gode nyheter for medlemmer uten eget våpen! Vi har nå fått mulighet for utlån av våpen og salg av ammunisjon. Vi starter opp med trening for nybegynnere fra tirsdag 26. mai kl 17:00-21:00. Vi må forholde oss til retningslinjer satt av NFS:

 1. Klubbvåpen kan under organisert trening lånes ut av ansvarlig arrangør til medlemmer.
 2. Ansvarlig arrangør plikter å sørge for at det oppnevnes en person som får ansvar for grundig overflatedesinfeksjon av utlånt våpen både før og etter bruk.
 3. Skytterne skal også vaske hendene med vann og såpe eller desinfisere hendene før og etter bruk av utlånt våpen.
 4. Disse regler gjelder også for utlån av hørselvern og briller, så vi anbefaler derfor at medlemmer som har mulighet til det tar med eget verneutstyr.