*** Zero Pistolklubb stengt ***

På grunn av siste utvikling med Corona-viruset har styret i Zero Pistolklubb besluttet at det er mest hensiktsmessig å stenge Zero for treninger de neste 14 dagene. Styret vil fortløpende vurdere hvordan situasjonen utvikler seg og komme med nye oppdateringer hvis det blir behov for å stenge i en lengre periode.


Banefeltstevne på Dønski 14. marsAVLYST

Stevnet er avlyst på grunn av utviklingen med Corona-viruset.

Zero Pistolklubb – nå på Wikipedia

Klubben har nå fått sin egen side på Wikipedia.

Trening på mandager
Fra og med mandag 13. januar starter vi opp med mandags-trening. Åpningstiden mandager vil være 16.00-21.00. På mandagene vil det kun være trening for de med eget våpen/ammunisjon. Det ikke være utlån av våpen, ikke salg av ammo, skivelapper eller strøartikkler på mandagene. Brus, og kvikklunch selges og det blir servert kaffe. Pølser vil fortsatt kun bli tilbudt på tirsdager. Mandags-trening er et prøveprosjekt som vil gå frem til sommeren. Vel møtt!

Årsmøte tirsdag 25. februar kl. 18.00 på Dønski

Årsmøtet er nå gjennomført. Det nyvalgte styret og alle andre tillitsvalgte ønskes lykke til!

Oversikt over vinter/vår aktiviteter på Dønski

18. januarBanefeltstevne. 6 minutters stevne
1. februarRiflestevne. Fin Presisjon og Felt
8. februarBanefeltstevne. 6 minutters stevne
15. februarRiflestevne. Fin Presisjon og Felt
29. februarBanefeltstevne. Feltstevne
14. marsBanefeltstevne. 6 minutters stevne
21. marsRiflestevne. Fin Presisjon og Felt
28. marsBanefeltstevne. Feltstevne
18. aprilBanefeltstevne. Feltstevne

Banefeltstevnene lørdager starter kl. 09.00, siste påmelding er 12.00.
Riflestevnene starter lørdager kl. 10.00, siste påmelding er 12.00.
Det er vanlig trening samtidig som det er riflestevne.

Medlemskort-konkurransen for 2020

Det var i år fire medlemmer som til sammen hadde sendt inn 13 bidrag til medlemskortkonkurransen. Den som denne gangen hadde det beste bildet var Merethe som med det vant ett års gratis medlemskap. Vinnerbildet ser du her. Gratulerer!

Ny caps og reduserte priser

Ny type caps kan du nå kjøpe til kr. 150,-. Alle capsene er nå satt ned til samme pris.

Alt klubbens strømateriell kan du se her.

Startkort

Nye startkort for 2020 finner du på MinIdrett.no. Du printer det ut selv ved behov. Er det noe galt kan du ta kontakt med styret.

Lov for Zero Pistolklubb
Ny lov for Zero PK ble godkjent på styremøte 10. desember 2019. Dette etter instruks fra NIF. Ny lov trer i kraft 1. januar 2020.
Du finner den nye loven her.

PLAKETTSTEVNER
Regler for å oppnå plakett er noe justert fra neste år. Vi endrer kravet fra «approberte feltstevner» til «approberte stevner». Fra 2020 blir kravet da som følger:
Minst 10 stevner, hvorav minst 5 approberte stevner gir plakett, noe som viser at du er konkurranseskytter.
Enkelte stevner vil IKKE gjelde for plakett – disse blir tydelig merket i aktivitetskalenderen.

Viken idrettskrets blir en realitet fra 01.01.2020

Lørdag 19. oktober 2019 ble det avholdt ekstraordinære ting og konstituerende regionsting for Akershus, Buskerud og Østfold. Alle de tre ekstraordinære kretstingene vedtok å slå seg sammen. Under det konstituerende tinget ble det vedtatt om etablering av Viken idrettskrets og Idrettens studieforbund Viken. Da vil idretten i Viken idrettskrets være samlet fra samme tidspunkt som den nye fylkeskommunen blir en realitet 01.01.2020. Dette sikrer god samhandling med den nye fylkeskommunen.

Her kan du lese mer om sammenslåingen hos NIF.

Copyright Zero Pistolklubb – All rights reserved