Oppstart trening for nybegynnere 26. mai

Gode nyheter for medlemmer uten eget våpen! Vi har nå fått mulighet for utlån av våpen og salg av ammunisjon. Vi starter opp med trening for nybegynnere fra tirsdag 26. mai kl 17:00-21:00. Vi må forholde oss til retningslinjer satt av NFS:

  1. Klubbvåpen kan under organisert trening lånes ut av ansvarlig arrangør til medlemmer.
  2. Ansvarlig arrangør plikter å sørge for at det oppnevnes en person som får ansvar for grundig overflatedesinfeksjon av utlånt våpen både før og etter bruk.
  3. Skytterne skal også vaske hendene med vann og såpe eller desinfisere hendene før og etter bruk av utlånt våpen.
  4. Disse regler gjelder også for utlån av hørselvern og briller, så vi anbefaler derfor at medlemmer som har mulighet til det tar med eget verneutstyr.