PLAKETTSTEVNER

Regler for å oppnå plakett er noe justert fra neste år. Vi endrer kravet fra «approberte feltstevner» til «approberte stevner». Fra 2020 blir kravet da som følger:
Minst 10 stevner, hvorav minst 5 approberte stevner gir plakett, noe som viser at du er konkurranseskytter.
Enkelte stevner vil IKKE gjelde for plakett – disse blir tydelig merket i aktivitetskalenderen.