Medlemskort-konkurransen for 2020

Det var i år fire medlemmer som til sammen hadde sendt inn 13 bidrag til medlemskortkonkurransen. Den som denne gangen hadde det beste bildet var Merethe som med det vant ett års gratis medlemskap. Vinnerbildet ser du her. Gratulerer!